Winking Line Smiley

Isnin, 6 Februari 2012

Bagaimana menarik hatinya untuk Islam ^_^v

Assalamualaikum sahabat mayaku..
Segala Pujian bagiMu ya Rabb di atas nikmatMu yang tak terhingga..

hihihi..hari ini insya Allah kte nak berkongsi sedikit tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim hendak menarik hati sahabat-sahabat kita untuk memeluk Islam dengan erti kata yang sebenar,bukan sekadar nama di Identity Card a.k.a IC.


Ingin saya bawakan sahabat-sahabat sekelian satu kisah Agung tentang Nabi junjungan kita,Nabi Muhammad saw tentang cara-cara baginda menarik hati manusia ke arah Mengesakan Allah SWT..


                  ****


Setelah Abu Thalib meninggal dunia, penderitaan Rasulullah saw. semakin berat,
sehingga beliau pergi ke Thaif untuk mencari perlmdungan dari suku Tsaqif, dengan
harapan agar mereka mahu menerima ajaran Islam.

Ketika sampai di Thaif, beliau menjumpai tokoh-tokoh dari suku Tsaqif, yang
mereka itu tiga bersaudara: Abdu Yalail bin Amr bin Umair, Mas'ud, dan Hubaib.
Beliau mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Islam dan menjelaskan maksud
kedatangannya.

Akan tetapi.. mereka tidak mahu menerima kedatangan beliau, bahkan
memanggil kaumnya dan menyuruh mereka agar mengusir dan mengolok-olok
Rasulullah saw. Akhirnya Rasulullah berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan
Syaibah bin Rabi'ah, yang waktu itu keduanya berada di kebun tersebut dan mengetahui apa yang sedang dialami oleh Rasulullah saw.

Rasulullah duduk di bawah pohon kurma. Sementara itu hati kedua pemilik kebun itu tergerak untuk menolong, lalu menyuruh pembantunya yang biasa dipanggil Adas,
 "Ambillah setangkai anggur dan letakkan di nampan ini, lalu berikan kepada
orang itu." 


Adas pun melaksanakan perintah tersebut dan datang ke hadapan
Rasulullah seraya berkata, "Silakan dimakan." Rasul menerima anggur tersebut, lalu
memetiknya, setelah itu membaca "bismillahirrahmanirrahim" dan memakannya.

Mendengar bacaan itu, Adas terperanjat dan memandang Rasulullah dengan hairan.
"Demi Allah, ucapan ini bukanlah ucapan penduduk negeri ini." Rasulullah berkata,
"Wahai Adas, kamu berasal dari mana dan apa agamamu?" Adas menjawab, "Saya
beragama Nasrani, saya dari negeri Ninawai." Rasulullah bertanya, "Apakah dari
negerinya Yunus bin Matta, hamba Allah yang shaleh itu?" Adas berkata, "Apa yang
Anda ketahui tentang Yunus bin Matta?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah nabi dan
saya juga seorang nabi." Mendengar jawaban itu, Adas langsung menunduk Nabi,
menciumi kepala, kedua tangan, dan kedua kaki beliau.

Kedua pemilik kebun itu melihat kejadian tersebut, lalu seorang di antara mereka berkata kepada yang satunya, "Pembantu kita sudah diracuni oleh laki-laki itu."
Tatkala Adas datang menghadap, keduanya berkata, "Celakalah kamu wahai Adas, apa
yang menyebabkan kamu menciumi kepala, kedua tangan, dan kedua kaki orang itu?"
Adas berkata, "Tuanku, tidak ada yang lebih baik dari ini. Dia telah memberi tahu
kepadaku perkara yang hanya diketahui oleh seorang nabi." Mereka berkata,
"Celakalah kamu wahai Adas, jangan sampai omongannya menjadikan kamu
berpaling dari agamamu, kerana agamamu lebih baik daripada agamanya."


                   *****


Sahabatku kasihi..
Apa yang cuba saya sampaikan disini adalah bagaimana cara Rasulullah menarik hati Adas untuk memeluk agama suci,yakni Islam. Tatkala Adas datang kepada Rasulullah dengan senampan anggur lalu berkata,
"Makanlah," Rasulullah memulai langkah pertamanya: beliau mengambil anggur itu dan
membaca "bismillahirrahmanirrahim", lalu memakannya.

Seandainya Rasulullah tidak mengucapkan "bismillahirrahmanirrahim", tentu Adas tidak akan bertanya tentangnya. Di sinilah terlihat betapa pentingnya menonjolkan karakteristik Islam dengan
melaksanakan sunnah Rasulullah, yang juga merupakan menunjukkan aqidah islamiah
di negara-negara nonmuslim, kerana dengan begitu kaum muslimin dapat mengenal
satu sama lain.

Langkah kedua adalah tatkala Adas memandang beliau dan berkata, "Ucapan ini bukanlah ucapan penduduk negeri ini." Rasulullah lalu berkata, "Wahai Adas kamu
berasal dari negeri mana dan apa agamamu?" Rasulullah memanggilnya dengan menyebut nama Adas. Panggilan dengan menyebut nama secara langsung itu mempunyai erti yang amat besar untuk
mengakrabkan sebuah persahabatan.

Kemudian beliau menanyakan tentang negeri dan agamanya. Ini merupakan sebuah rangkaian pembicaraan yang berurutan secara rapi. Adas menjawab, "Saya beragama Nasrani, dari negeri Ninawai." Lalu Rasul bertanya,"Apakah kamu dari negerinya Yunus bin Matta, hamba Allah yang shaleh itu?"

Kita melihat bahawa Rasulullah memberikan gelar kepada Yunus as. dengan menyebut "hamba yang shaleh". Inilah yang menjadikan hati Adas semakin tersentuh dan tertarik. la juga mengetahui bahawa Rasulullah mengetahui letak negeri Ninawai, sebuah negeri yang terletak di sebelah sungai Furat, Iraq. Ini semua
menjadikan Adas semakin tertarik.

Adas bertanya, "Apa yang Anda ketahui tentang Yunus bin Matta?" Rasulullah menjawab, "Dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi dan aku juga seorang nabi."
Di sini terdapat sentuhan yang amat lembut. Ungkapan Rasulullah,
"saudaraku," semakin membuat Adas tertarik dan percaya. Banyak kita jumpai orang
yang bertanya tentang seseorang kemudian ia jawab, "la adalah saudaraku."
Jawaban itu akan menambah keakraban dan rasa percaya. Dari nada bicara Rasulullah
itu terlihat sifat tawadhu' beliau, yaitu beliau menyebut nama Yunus as. lebih dahulu
sebelum menyebut nama beliau sendiri.

 Di sini terdapat pelajaran yang amat penting dan berharga bagi seorang da'i.Kaedah yang digunakan Rasulullah sangat lembut dan menyentuh hati sesiapapun tika itu..jadi,bagaimana pula dengan saya dan anda?

^_^ Moga Allah tsabatkan hatiku yang mula menggapai cintaMu ya Rabb..

* rujukan buku Bagaimana Menyentuh Hati oleh Sheikh Abbas As-Siisi